Rekrytering

Att lyckas med rekrytering kan vara både svårt och tidskrävande, och kostnaden för en felrekrytering kan vara skyhög. För att undvika att gå på minorna hjälper vi ditt företag med rekrytering av personal.

Clockworks rekryteringsfilosofi bygger på att skapa värde för dig som kund där behovet är som störst. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister och ett välutvecklat kontaktnät av kunder och kandidater. Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen, såsom search, administrativt stöd, urval, referenstagning samt fördjupad personbedömning med hjälp av personlighets- och färdighetstester.

Den viktigaste faktorn för en lyckad rekrytering är att identifiera och hitta rätt kandidater. För att attrahera rätt personer för respektive tjänst utformar vi tillsammans en kravprofil som ligger till grund för hela uppdraget. Vi tar sedan hand om hela rekryteringsprocessen och levererar ett antal kandidater för presentation hos er som företagare.

Clockwork arbetar kontinuerligt och proaktivt för att ha marknadens bästa och mest uppdaterade kontaktnät av chefer och specialister. Vi är övertygade om att detta gör stor skillnad när du anlitar oss som stöd i ditt rekryteringsarbete.