Vår kvalitetspolicy

Clockworks affärsidé är att hjälpa företag med kompetensförsörjning genom att hyra ut medarbetare eller bistå med professionella rekryteringsprocesser. För att säkerställa att vi levererar träffsäker rekrytering och bemanning arbetar vi efter följande fokusområden:

  • Vår framgång som bemannings- och rekryteringsföretag bygger på samverkan med våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.
  • Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov och ständig förbättring av vår förmåga att leva upp till dessa.
  • Vi är lagspelare som vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och motivation.
  • Vårt fokus är att uppfylla intressenters krav, minska slöserier och göra rätt saker på rätt sätt. Det leder till högre kvalitet, effektivitet samt bra lönsamhet över tid.

2114 Clockwork Bemanning & Rekrytering AB 2015 sv pdf