Bemanning förskola

Bemanning förskola

Clockwork Skolbemanning är vårt nya affärsområde för bemanning på förskola och annan skolpersonal. Under en längre tid har vi upplevt en uppgång i förfrågningar från förskolor, framförallt i Gävleborg och Dalarna men även Uppland och Stockholm som behöver hjälp med kompetensförsörjning inom förskola
Bemanning, förskola

Bemanning, förskola

I kombination med en nationellt rådande lärarbrist och rapporter om sjunkande kvalitet i svenska skolor ser vi det som en skyldighet att hjälpa till med det vi gör bäst – att bistå med högkvalitativa processer för rekrytering och bemanning. Vår ambition är att fylla det behov som uppstår med bemanning i förskolan när någon blir sjuk eller ska vara ledig, utan att skolorna själva ska ägna timmar åt administrativt arbete. Allt för att lärarna ska få mer tid till det som faktiskt är viktigt – att vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Om du letar ett bemanning till förskola så kontakta oss så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för er skola

Bemanning, förskola 

Kontakta oss

* = Obligatoriskt.