Elevhälsa

Har ni elever som inte når målen eller är frånvarande under lektionstid? Elever som utmanar?

Finns behov av att utveckla lärmiljön, höja personalens kompetens kring bemötande av elever med särskilda behov eller att utveckla lärares ledarskap?

Upplever ni att det behövs verktyg för att förebygga och motarbeta kränkningar?

Vi hjälper er med verktygen som gör vardagen i skolan lättare att hantera. Med vårt erbjudande elevhälsa kan vi hjälpa er med rätt insatser och/eller rätt personal. Vi har ett stort nätverk av specialpedagoger, kuratorer, studievägledare och kan erbjuda stöd till skolor, huvudmän, skolledare och skolpersonal efter ett skräddarsytt behov.

Vi bistår med handledning, föreläsningar och workshops för skolpersonal kring åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar, råd och stöd kring anpassningar och särskilt stöd. Vi erbjuder även konkret stöd i klass, med verktyg och beprövade metoder som ger resultat och fungerar. Observationer och närvaro vid möten med föräldrar, samt screening och kartläggning av elever på grupp- och individnivå finns också att tillgå.

Vi finns även som stöd i arbetet vid nedslag av skolinspektionen och en nyhet är att det nu också finns möjlighet att boka in specialpedagog på distans.

Ta gärna kontakt så kan vi berätta mer!

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.