Clockwork stories

Skolans långsiktiga HR-partner

Lärarbristen är en stor utmaning för många av landets skolledare. Därför finns Clockwork Skolbemanning & Rekrytering, som en komplett HR-partner för landets alla skolor. Som medarbetare på Skolbemanning & Rekrytering innebär det att du får arbeta med att utveckla skolan – men ur ett bredare perspektiv än som rektor eller lärare. Två som lockades av den möjligheten var Annelie Hamrin och Cilla Edrén.

Sedan Clockworks verksamhetsområde Skolbemanning & Rekrytering startade 2015 har gruppen expanderat både geografiskt och i antalet medarbetare. I Sundsvall arbetar nu Annelie Hamrin och Cilla Edrén – två i kommunen välkända skolprofiler. Båda har lång erfarenhet av att arbeta inom skolans värld.

– Att vi som jobbar på Skolbemanning & Rekrytering har en bakgrund inom skolan är en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa skolorna att hitta rätt kompetens, berättar Annelie.

Att rekrytera personal till skolans värld skiljer sig på många sätt från bemanning och rekrytering i övriga branscher. En felrekrytering drabbar så många; skolans elever, medarbetare, föräldrar och skolans rykte. Många skolor har svårt för att diskutera bemanningslösningar med rekryteringsföretag eftersom de har tidigare erfarenheter där samarbetet inte fungerar.
– Det som är unikt med Clockwork är att vi kan erbjuda så mycket mer än rekrytering och bemanning. Bland annat har vi en tjänst som vi kallar kvalificerat rektorsstöd eftersom vi vet att alla rektorer kan behöva ett externt bollplank, säger Annelie.

Annelie Hamrin

– Vi kan även ge skolorna stöd i svåra elevärenden, det är en ofta en stor utmaning för rektorerna. Att Clockwork fungerar som en HR-partner snarare än ett traditionellt bemanningsföretag var helt avgörande när jag sökte mig hit, berättar Cilla.

Cilla och Annelie har båda långa erfarenheter av skolans värld. Annelie har arbetat inom skola och förskola i drygt 30 år, cirka 20 av dessa som skolledare. Cilla har i sin tur en bakgrund inom elevhälsa som specialpedagog och som rektor i grundskolan.
– Som tidigare rektorer vet vi vad vi söker efter i en rekrytering. Det som överraskat mig sedan jag började på Clockwork är vilket stort nätverk av bra lärare det finns, men som vi aldrig kom i kontakt med när vi satt på rektorsstolen. Det beror på att vi idag har en större searchmotor och ett bredare nätverk för att fånga upp kandidater, menar Cilla.

För Clockwork handlar det inte bara om att skapa ett högt förtroende bland skolledarna. Det är lika viktigt att identifiera och slussa talanger rätt.
– Eftersom vårt Sundsvallskontor ligger mitt på Universitetsområdet så träffar vi många lärarstudenter varje vecka. Det innebär bland annat att vi kan ge vägledning och handledning för de som vill ha ett extra stöd i karriären. Clockwork präglas av en stark entreprenörsanda och det är till stor del upp till varje medarbetare att ta initiativ och vara uppfinningsrika, säger Annelie.
– Nyligen arrangerade vi exempelvis en föreläsning med fotbollsdomaren Martin Strömbergsson som berättade om ledarskapet på fotbollsplanen. Han drog paralleller till läraryrket och de utmaningarna som finns i att vara chef över en grupp elever. Föreläsningen lockade allt ifrån studenter till rektorer och intresset var enormt, berättar Cilla.

Cilla Edrén

Långsiktighet är ett av Clockworks viktigaste ledord. Genomsnittsuppdragen omfattar cirka en termin långa, men ofta är de längre än så. Det är också vanligt att kandidaten anställs direkt av skolan. Höjdpunkten för både Annelie och Cilla är att i slutänden hitta den perfekta matchningen mellan kandidat och skola.
– I grund och botten är det alltid eleverna vi arbetar för. Målet är alltid att de ska utvecklas i en miljö där lärarna trivs, avslutar Annelie och Cilla.

Hitta personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

Tips! Du hittar mig också alltid nere i högra hörnet

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.