Varför Clockwork Global?

Det finns en mängd fördelar med att anlita oss när du behöver rekrytera. Vi har många års erfarenhet av bemanning och rekrytering och är ett auktoriserat och kvalitetscertifierat bemanningsföretag. Du får träffa handplockade kandidater och kan ägna dig åt ledarskap istället för tidsödande jakt på rätt personal. Vi kan erbjuda ett brett spektrum av olika kompetenser som består av allt ifrån ekonomer, ingenjörer till varuplockare. Vi besöker våra kandidater regelbundet och ser till att allt funkar som det ska och har en starkt och tydligt policy vad det gäller jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Våra kandidater har genomgått en antagningsprocess med intervjuer lämplighetstest och referenstagning.

När du anlitar Clockwork får du alltid en kontaktperson som du direkt kan vända dig till vid frågor eller funderingar. Vi följer alltid upp vår personal med regelbunden avstämning. Vår interna personal inom Global har alla en bakgrund från andra kulturer och behärskar flera språk. Detta tror vi ökar trovärdigheten och förståelsens för kulturella frågor chefer på olika nivåer.