Vad kan vi erbjuda?

Clockwork är en etablerad aktör inom rekrytering och bemanning. Med Skolbemanning riktar vi oss specifikt mot utbildningsaktörer, från förskola till högskola och kan därmed erbjuda kompetent personal inom skolans alla verksamhetsområden. Vi ombesörjer lärare, förskollärare, elevcoacher, fritidspersonal, specialpedagoger, rektorer och studie- och yrkesvägledare för att nämna några. Vi försöker ordna den kompetens du behöver, oavsett om det rör sig om korttidsvikarier eller personal över en hel termin eller ett läsår.

Just nu arbetar vi även med rekrytering & bemanning av personal inom elevhälsa, både skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger och kuratorer. Handledning i komplexa ärenden kan erbjudas vid behov, både enskilt och arbetslag.

Vi har en mycket erfaren Studie och yrkesvägledare anställd hos oss.

Huvudman! Avlasta dina skolledare & lärare med rektorsstöd

För skolledare och lärare erbjuder vi nu Rektorsstöd, Coachning & Mentorskap.

Låt oss hjälpa till med att organisera, strukturera och stödja dina rektorer och/eller lärare under läsåret. Köp in kvalificerat rektorsstöd och skapa förutsättningar för pedagogiskt ledarskap på riktigt.

Våra rektorer har alla många års erfarenhet och finns tillgängliga flera dagar i veckan, alt någon/några dagar i månaden. Upplägget är helt individuellt och fastställs utifrån behovet.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar!