Vad kan vi erbjuda?

Clockwork är en etablerad aktör inom rekrytering och bemanning. Med affärsområdet Global riktar vi oss specifikt mot företag med kompetensbehov och intresse för ökad mångfald. Vi erbjuder kompetent personal med varierande bakgrund och yrkeserfarenhet. Vi ser alltid till att våra kandidater efter en tid hos oss vara väl informerade om det svenska samhället, ha genomgått individuell kartläggning och coachning och är väl förberedda inför sitt nya arbete. Vi skräddarsyr och tillämpar olika handlingssätt för att arbetsgivaren ska känna sig trygg inför en anställning och att den nyanlände får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.