Vad betalar jag för, och vad får jag?


När du anlitar oss för att fylla ditt resursbehov tillämpas prissättning enligt överenskommelse, beroende på uppdragets omfattning och förutsättningar.

Du betalar endast för den tid som personalen är i tjänst och kan vara flexibel med dina behov. Vill du hyra skolpersonal under en hel termin eller ett läsår skrivs avtal och fakturering sker därmed löpande under den avtalade perioden. Vår personal har självfallet avtalsenlig lön utifrån Almegas läraravtal med bemanningsföretagen och ett generöst friskvårdserbjudande, stöd och handledning m.m.

När du hyr personal från Clockwork Skolbemanning & Rekrytering tar vi hela ansvaret för rekryteringsprocessen, referenstagning, personalfrågor samt hanterar den administrativa processen runt konsulten. Vi säkerhetsställer med belastningsregister samt kompletterande bakgrundskontroll på all vår uthyrda personal som arbetar inom skola.

Kontakta oss för mer info kring just dina behov så hittar vi en lösning.