Bemanning & Rekrytering av Skolpersonal

Skolbemanning & Rekrytering – från förskola till högskola

Clockwork Skolbemanning & Rekrytering bistår skolor med kvalificerad personal, på kort och lång sikt – från förskola till högskola.

Bakgrund

Under en längre tid har vi upplevt en uppgång i förfrågningar från skolor, framförallt i Gävleborg och Dalarna, som behöver hjälp med kompetensförsörjning inom skolan. I kombination med en nationellt rådande lärarbrist och rapporter om sjunkande kvalitet i svenska skolor ser vi det som en skyldighet att hjälpa till med det vi gör bäst – att bistå med högkvalitativa processer för rekrytering och bemanning. Vår ambition är att fylla det behov som uppstår i skolorna när någon blir sjuk eller ska vara ledig, utan att skolorna själva ska ägna timmar åt administrativt arbete. Allt för att lärarna ska få mer tid till det som faktiskt är viktigt – att vara elevernas främsta resurs för inlärning.

För att kunna hålla hög kvalitet har vi from augusti 2015 anställt Fred Hussein som affärsområdeschef för området utbildning/skola. Han kommer närmast från rollen som rektor på Magelungens Grundskola i Gävle där han varit med och byggt upp en högstadieskola från grunden. Med lång erfarenhet av skolvärlden och ett starkt intresse för relationsbyggande tror vi att Fred som ytterst ansvarig kan höja kvalitén på skolorna på våra verksamhetsorter.

Sedan starten 205 har vi expanderat kraftigt med kontor i Stockholm, Gävle, Falun, Umeå och Sundsvall för att möta våra förfrågningar på bästa sätt. All personal har mångårig erfarenhet av skolans värld, både som skolledare och lärare vilket vi ser som en stark faktor för framgång i rekrytering av skolpersonal.

Läs mer om vad vi kan erbjuda!
Vad betalar jag för, och vad får jag?
Varför ska du anlita Clockwork?
Det här är vi som arbetar med Clockwork Skolbemanning