Global – Inkludera mera

Clockwork Global är Clockworks nya affärsområde. Vi riktar oss mot kunder som vill öka sin flexibilitet och samtidigt få tillgång till kvalificerad yrkespersonal med utländsk bakgrund.

Enligt prognoser kommer det år 2020 att saknas 80 000 ingenjörer i svensk industri, därtill en miljon människor med kunskaper i programmering i Europa. Kompetensbristen är redan en aktuell fråga också i andra branscher. Både på nationell och regional nivå kommer vi behöva kompetens för att kunna utvecklas och konkurrera lokalt och globalt. För att lyckas behöver vi tänka innovativt och inkludera mer.

I kombination med en nationellt rådande kompetensbrist inom olika yrkesområden och rapporter ser vi det som en skyldighet att hjälpa näringslivet med det Clockwork gör bäst – att bistå med högkvalitativa processer för rekrytering och bemanning. Vår ambition är att på ett effektivt sätt fylla personalbehovet utan att företagen själva ska behöva ägna timmar åt administrativt arbete, mentorskap, språk och kulturella frågor.

Looking for a new job?

Are you born abroad? Do you have a university degree, or work experience? We need you!
Clockwork Global is one of Clockworks business areas. As a manning and recruitment agency we have customers who are looking for qualified professional employees with foreign backgrounds. Are you committed, willing to work and looking for new challenges and career opportunities? Your next job could be with us!

Send us your CV!