Våra tjänster

Bemanning

Att hyra personal från oss är enkelt sätt att hitta nya medarbetare. Kanske behöver du personal snabbt, eller ser du ett behov längre fram? Oavsett vad kan vi bistå med engagerad personal till ditt specifika konsultuppdrag. Tillsammans utformar vi den kravprofil som ligger till grund för hela uppdraget, därefter tar vi hand om hela processen – från rekrytering till anställning. Du som kund till Clockwork har förstås alltid möjlighet att ta över anställningen om du trivs med en specifik Clockwork-konsult.

Vi har en ständigt uppdaterad kandidatbank och ett stort kontaktnät av kandidater inom en rad olika kompetensområden. Vi är experter på bemanning inom administration/tjänstemän, industri/logistik och skolpersonal.

Tjänstemän/Administration

Vi har erfarenhet av personaluthyrning inom en rad kompetensområden såsom HR, ekonomi, försäljning, administration, kundtjänst, IT och teknik. I dagsläget hyr vi ut tjänstemän till kunder som bland annat Kinnarps, Actor, MittMedia, HIAB och Peab. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Personal till industri/logistik

Clockwork är specialiserad på att leverera industribemanning. De flesta av våra konsulter arbetar inom segmentet industri och logistik, och vi har många lyckade samarbeten i ryggen. Bland annat med Ovako, Munters, Outokumpu och Cibes. Vi har en internt dedikerad grupp som enbart arbetar med kompetensförsörjning inom industri och logistik, för att snabbt kunna bistå med bra tillsättningar.

Clockwork skolbemanning

Clockwork Skolbemanning är vårt affärsområde för bemanning av lärare och annan skolpersonal. Under en längre tid har vi upplevt en uppgång i förfrågningar från skolor, framförallt i Gävleborg och Dalarna, som behöver hjälp med kompetensförsörjning inom skolan. I kombination med en nationellt rådande lärarbrist och rapporter om sjunkande kvalitet i svenska skolor ser vi det som en skyldighet att hjälpa till med det vi gör bäst – att bistå med högkvalitativa processer för rekrytering och bemanning. Vår ambition är att fylla det behov som uppstår i skolorna när någon blir sjuk eller ska vara ledig, utan att skolorna själva ska ägna timmar åt administrativt arbete. Allt för att lärarna ska få mer tid till det som faktiskt är viktigt – att vara elevernas främsta resurs för inlärning.

Clockwork Global
Med Clockwork Global riktar vi oss mot kunder som vill öka sin flexibilitet och samtidigt få tillgång till kvalificerad yrkespersonal med utländsk bakgrund.

Enligt prognoser kommer det år 2020 att saknas 80 000 ingenjörer i svensk industri, därtill en miljon människor med kunskaper i programmering i Europa. Kompetensbristen är redan en aktuell fråga också i andra branscher. Både på nationell och regional nivå kommer vi behöva kompetens för att kunna utvecklas och konkurrera lokalt och globalt. För att lyckas behöver vi tänka innovativt och inkludera mer.

I kombination med en nationellt rådande kompetensbrist inom olika yrkesområden och rapporter ser vi det som en skyldighet att hjälpa näringslivet med det Clockwork gör bäst – att bistå med högkvalitativa processer för rekrytering och bemanning. Vår ambition är att på ett effektivt sätt fylla personalbehovet utan att företagen själva ska behöva ägna timmar åt administrativt arbete, mentorskap, språk och kulturella frågor.