Clockwork Global

Cirka 25 procent av Sveriges nyanlända och utrikesfödda har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning i bagaget. Vi ser stor potential och möjlighet för Clockwork att bidra till hållbar tillväxt och samhällsutveckling genom att förmedla dessa kompetenser till företag i behov av personal.

I kombination med en nationellt rådande kompetensbrist inom olika yrkesområden ser vi det som en skyldighet att hjälpa näringslivet med det Clockwork gör bäst – att bistå med högkvalitativa processer för rekrytering och bemanning. Vår ambition är att på ett effektivt sätt fylla personalbehovet utan att företagen själva ska behöva ägna timmar åt administrativt arbete, mentorskap, språk och kulturella frågor. Vi är verksamma inom olika branscher och har ett dagligt samarbete med företag som behöver yrkeskunniga medarbetare.

Du kan vara nästa svar på våra kunders efterfrågan. Näringslivet behöver dig!
Vi söker dig som har en annan kulturell bakgrund än svensk. Du bör också ha en akademisk bakgrund med examen eller en dokumenterad eftergymnasial utbildning. Som arbetsgivare kan vi erbjuda avtalsenliga villkor, bra lön och support från härligt engagerade medarbetare som precis som dig gillar att utvecklas och uppskattar mångfald och olikheter. Vi har ett generöst frisvårdstänk och möjligheten att arbeta så mycket eller så lite du själv önskar.

Vill du veta mer? Kontakta Affärsområdeschef Mohamed Nabsli.
mohamed.nablsi@clwork.com / 0733-51 27 52

Registrera ditt CV på Clockwork Global här nedan. Vi ser fram emot din ansökan!