Om Clockwork Global

Vi är övertygade om att hela näringslivet bär ett stort ansvar för att ta tillvara den breda kompetens som finns bland utrikesfödda och nyanlända. Cirka 25 procent av de nyanlända och utrikesfödda som har flyttat till Sverige har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning i bagaget. Vi ser därför stor potential och möjlighet för Clockwork att bidra till hållbar tillväxt och samhällsutveckling genom att förmedla dessa kompetenser till företag i behov av personal.

Vill du veta mer om Clockwork Global? Kontakta Mohamed Nablsi, Affärsområdeschef.
0733-51 27 52 / mohamed.nablsi@clwork.com