Bemanningsföretag, lärare

Clockwork Skolbemanning är vårt nya affärsområde för bemanning av lärare och annan skolpersonal. Under en längre tid har vi upplevt en uppgång i förfrågningar från skolor, framförallt i Gävleborg och Dalarna men även Uppland som behöver hjälp med kompetensförsörjning inom skolan.

Vi är ett bemanningsföretag, lärare

I kombination med en nationellt rådande lärarbrist och rapporter om sjunkande kvalitet i svenska skolor ser vi det som en skyldighet att hjälpa till med det vi gör bäst – att bistå med högkvalitativa processer för rekrytering och bemanning. Vår ambition är att fylla det behov som uppstår i skolorna när någon blir sjuk eller ska vara ledig, utan att skolorna själva ska ägna timmar åt administrativt arbete. Allt för att lärarna ska få mer tid till det som faktiskt är viktigt – att vara elevernas främsta resurs för inlärning. Om du letar ett bemanningsföretag för lärare så kontakta oss så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för er skola.

Hitta personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

Tips! Du hittar mig också alltid nere i högra hörnet

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.